Language
Deutsch
English
Français
Spanish
Polish
Danish
Dutch
My Cart

Warunki gwarancji

Garantie

Na wszystkie ramy, widelce oraz kierownice PUKY udzielamy prywatnym użytkownikom końcowym 5-letnią gwarancję producenta, liczoną od daty zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia lub deformację materiału powstałą na skutek obróbki lub będącą wynikiem wad materiału. Z gwarancji wyłączeni są użytkownicy końcowi, którzy korzystają z produktów w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, taką jak przedszkola czy wypożyczalnie.  
 
Niniejsza gwarancja jest ważna na całym świecie i dla wszystkich pojazdów PUKY. Gwarancja jest wyraźnie ograniczona do bezpłatnej naprawy lub bezpłatnej dostawy odpowiedniej ramy, widelca lub kierownicy. Montaż i demontaż wyżej wymienionych części nie jest objęty gwarancją. W gestii producenta należy podjęcie decyzji czy zostanie wykonywana naprawa, czy dostarczenie reklamowanej części. PUKY zastrzega sobie prawo do przekazania nowego elementu w kolorze innym niż reklamowany element. Wyżej wymieniona usługa nie przedłuża ani nie odnawia gwarancji. PUKY nabywa na własność wszelkie wymienione części.
 
W okresie gwarancyjnym, prywatny użytkownik końcowy musi zgłosić swoje roszczenia gwarancyjne w specjalistycznym punkcie sprzedaży PUKY (w miejscu dokonania zakupu), przedstawiając kopię dowodu zakupu lub przedstawiając numer gwarancji wysłany przez PUKY. W przypadku gdy nie jest to dla konsumenta możliwe (np. z powodu zmiany miejsca zamieszkania, zamknięcia firmy itp.), można reklamację złożyć również bezpośrednio w PUKY. Koszty wysyłki, wynikające z roszczeń gwarancyjnych, związane wysłaniem produktu do PUKY są kosztem ponosznym przez konsumenta.
 
Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania. Niniejsza gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, np. zaniedbanie (brak opieki i konserwacji), upadek, przeciążenie, a także zmiany dokonane w ramie lub widelcu, lub zamocowanie, zamiana dodatkowych elementów mogących mieć wpływ na pojazd. Gwarancja nie obejmuje odszkodowania za bezpośrednie lub pośrednie szkody.
 
Gwarancja nie narusza praw klienta. Gwarancja istnieje oprócz ustawowych roszczeń z tytułu dostarczenia towaru zgodnego z opisem i nie ogranicza ustawowych roszczeń z tytułu wad produktu.

* na ramy, widelce, kierownice

Warunki