Sprog
Deutsch
English
Français
Spanish
Polish
Danish
Dutch

Ofte stillede spørgsmål om garantien

Garantie

Klik på fanerne på de ofte stillede spørgsmål. Hvis du ikke finder svaret på dit spørgsmål der, så send os en e-mail til  info@puky.de. Vi hjælper dig gerne.

Hvornår starter 5 års garanti?

Garantiperioden starter fra datoen for den gyldige købskvittering.

Hvordan aktiverer jeg garantien?

Meget simpelt: Du registrerer dit køretøj under garantiregistrering. Kort efter registreringen vil et garantinummer blive sendt til dig via e-mail. Du bør notere dette nummer på dit købsbevis og beholde det for eventuelle garantikrav.

Udløber garantien, hvis jeg sælger køretøjet?

Nej, garantien er produktbaseret og ikke personlig. Efter aktivering af garantien, som skal finde sted inden for de første 4 uger efter køb, modtager køberen et garantienummer via e-mail. Dette nummer kan derefter gives til køberen sammen med købsbeviset, når køretøjet sælges. For at opretholde garantikrav inden for garantiperioden skal køberen også registrere online under hans navn og med det garantinummer, der tilhører køretøjet.

Hvilken service vedrører garantikrav?

Garantien vedrører reparation eller udskiftning af en defekt ramme, gaffel eller styre. Det omfatter ikke lønnen til montagearbejde eller udskiftning af vedhæftede filer.

Hvilke skader dækkes ikke af garantien?

Garantien dækker ikke skader som følge af normal slitage, fejl, fejl som følge af misbrug, forsømmelse, ukorrekt montage eller vedligeholdelse eller installation af andre dele.

* på rammer, gafler, håndtag

Ofte stillede spørgsmål