Sprog
Deutsch
English
Français
Spanish
Polish
Danish
Dutch

Garanti (tysk)

Garantie

På alle PUKY rammer, håndtag og gafler giver vi private slutbrugere en 5 års fabrikant garanti fra købsdatoen på grund af brud og deformationsskader på grund af forarbejdning eller materielle fejl. Undtaget fra garantien er slutbrugere, der bruger produkterne i forbindelse med deres faglige aktiviteter, såsom børnehaver.
 
Denne garanti gælder globalt og for alle PUKY-køretøjer. Garantien er udtrykkeligt begrænset til fri reparation eller fri levering af en tilsvarende ramme, gaffel eller styring. Installation og fjernelse af ovennævnte dele er ikke dækket af garantien. Hvorvidt en reparation eller en tilsvarende udskiftning udføres, er efter PUKY's skøn. PUKY forbeholder sig retten til at ændre eller erstatte det originale komponentfarve design. Ovenstående service forlænger eller fornyer ikke garantien. PUKY erhverver ejerskab til eventuelle udskiftede eller udskiftede dele.
 
Inden for garantiperioden skal den private slutbruger registrere sine garantikrav hos PUKY-specialforhandleren (se købsbevis) ved at fremlægge en kopi af købskvitteringen eller ved at fremlægge garantinummeret, der sendes af PUKY. Er dette ikke muligt for den private slutbruger (f.eks. på grund af flytning, lukning af forretninger mv.), kan dette også gøres direkte til PUKY. Forsendelsesomkostninger som følge af garantikravene ved at sende produkterne til PUKY er på bekostning af den private slutbruger.
 
Undtaget fra garantien er skader forårsaget af normal slitage. Denne garanti omfatter også  skade forårsaget af upassende eller ukorrekt brug, f.eks. forsømmelse (manglende pleje og vedligeholdelse), fald, overbelastning, samt ændringer i rammen eller gaffelen, eller vedhæftning eller konvertering af yderligere komponenter. Garantien dækker ikke kompensation for direkte eller indirekte følgeskader.
 
Kundens retlige rettigheder forbliver upåvirket af denne garanti. Garantien eksisterer udover de lovbestemte krav om levering af fejlfri varer mod sælgeren og begrænser ikke de lovmæssige krav på mangler.

* på rammer, gafler, håndtag

Betingelser